PCB-sanering

PCB-sanering og fjernelse af PCB

Hvad er PCB-sanering?

​PolyChlorerede Biphenyler frigives i luften som en gasart og er en af verdens 12 farligste miljøgifte. PCB kan på mange måder sidestilles med dioxin, som også er et polychloreret giftstof og omtales som et af stofferne i ”The Dirty Dozen”. PCB er kræftfremkaldende over for dyr – og sandsynligvis også over for mennesker.

PCB optages og lagres i alle levende organismer, og da det selv i mikroskopiske mængder vurderes til at være yderst sundhedsskadeligt, skal alt med indhold af PCB behandles som farligt. PCB har været delvist forbudt siden 1977, men har alligevel tit og ofte nået at brede sig til omkringliggende bygninger.

​Man regner med, at der i Danmark stadig findes ca. 300 tons PCB i eksisterende bygninger.

Hvordan identificerer vi PCB?

Indledningsvis vurderer vi sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved visuel gennemgang af relevante PCB-kilder. Er bygningen opført eller renoveret i perioden 1950-1977? Ligner fugerne fiskeskæl? Er de hårde udenpå og bløde indeni? Et ”ja” til disse spørgsmål kan betyde, at der muligvis er PCB-indhold i fugerne, og at en pcb-sanering er nødvendig.

Men for at påvise, om der er PCB til stede, og i givet fald hvor og i hvilke mængder, kræves der konkrete målinger baseret på prøver, som kun bør udtages af fagfolk, for at finde ud af om der er brug for en sanering.

Hvis der påvises indhold af PCB i en bygning – hvordan gør man med PCB-sanering?

Hvis vurderingen er, at risikoen ved at renovere er større end risikoen ved ikke at renovere, kan foranstaltningerne blandt andet være reduceret opholdstid, øget ventilation, rengøring og udluftning. Alene disse faktorer kan reducere PCB-indholdet i luften betragteligt.Hvis der er forhøjet helbredsrisiko ud fra de grænseværdier, der er fastlagt af myndighederne, skal PCB-holdige materialer fjernes.

Dansk Byggeteknik ApS har specialiseret sig i at fjerne alt PCB-holdigt materiale fra bygninger og beskæftiger sig primært i Københavnsområdet og på hele Sjælland. ​Klik her for at læse mere om PCB i København.

​For mere information angående fjernelse af PCB og PCB-sanering kan du kontakte os online i dag på vores kontaktside eller ved hjælp af telefonnummeret 40 20 80 48​.

Kontakt os


​Læs mere om PCB-sanering og hvad der anbefales:​