Vandskader

Udbedring af vandskader i København

Vandskader kan have alvorlige og langvarige følger, hvis ikke der tages handling, når vandskaden er opstået. For selv når vandet er fjernet, og der ikke er lugtgener, kan der stadig være følger, som kræver yderligere handling.

I forbindelse med vandskader er der nemlig risiko for, at der er opstået fugt i vægge, i gulvet og andre steder, hvor affugtning kun har ringe effekt på udbedringen af vandskaden. Med tiden kan dette medføre store problemer med vækst af skimmel og andre svampeskader.

​​Ekspertise ved vandskader

I nogle tilfælde er det dog ikke altid åbenlyst, hvordan en vandskade er opstået. Her kan Dansk Byggeteknik ApS bidrage med træfsikker fejlfinding og udbedring af vandskaden, samt bidrage med viden om de konsekvenser, vandskaden kan få.

Samtidig kan vi naturligvis også rådgive om andre udsatte områder, så der ikke opstår en ny vandskade samme sted – eller et andet sted i bygningen.

Professionel udbedring af vandskader

Er skaden allerede sket, har vi både mandskab og værktøjer til at sørge for udbedring samt genetablering. Vores arbejde lever op til høje kvalitetsstandarder, og vi anser ikke en opgave for fuldført, før kunden gør.

Vi udbedrer​ vandskader i København og på hele Sjælland.

​​Kontakt derfor Dansk Byggeteknik ApS for identificering, udbedring og forebyggelse af vandskader på telefon 40 20 80 48.​

Kontakt os